นางอำไพ แก้วสินธุ์
ผู้อำนวยการ
 

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

>>> รับสมัครนักศักษาระดับ ปวช. สายพณิชยกรรม ( สาขาบัญชี, สาขาการขาย , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) สนใจ

 

?>
กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลับเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้

 

 


 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
131/1 หมู่ 8 เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7548-0857, Email: ccs481286@gmail.com
© Copyright by วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ